• در مورد چه احکامی می توان برای اعاده دادرسی اقدام کرد؟
  • سلام و عرض ادب خدمت سایت حقوقی داتیکان رأی مالی علیه بنده صادر شده است. به دلایلی امکان تجدید نظر فراهم نبود. آیا می توانم نسبت به این رأی اعاده دادرسی کنم؟
1400/07/01

سلام خدمت شما

بر اساس ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، جهات اعاده دادرسی به شرح زیر می باشد:

1-موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده

2-حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

3-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

4-حکم صادره با حکم دیگری در خصوص هان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

5-طرق مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

6-حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

7-پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیّت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. 

 

-->