• آیا مخالف شوهر در عمل زیبایی زن تاثیری دارد؟
  • بنده برای عمل جراحی بینی اقدام کردم و در حین عمل شوهرم متوجه شدند و به بیمارستان آمدند و پرستارها را تهدید کردند که از آنها شکایت می کنند. آیا مخالفت به لحاظ قانونی نتیجه خواهد داشت؟
1400/07/01

با سلام و احترام. افراد بالای 18 سال که سلامت عقلی دارند نیازمند رضایت ولی و شوهر نمی باشند لذا مخالفت ایشان قانونا نتیجه ای نخواهد داشت.

-->