• آیا تامین هزینه عمل زیبایی زن بر عهده شوهر است؟
  • سلام خانمی 53 ساله هستم و به دلیل افتادگی پلک نیاز به عمل زیبایی صورت دارم در صورتی که همسرم مخالف است و علاوه بر آن ادعا دارد که هزینه عمل از وظایف ایشان نیست. لطفا من رو راهنمایی کنید.
1400/07/01

با سلام و احترام. پرداخت هزینه های درمان غیر متعارف مانند عمل زیبایی از تکالیف قانونی و از مصادیق نفقه نیست همچنین رضایت شوهر در عمل زیبایی همسر لازم نمی باشد.

-->