• مجازات همکاری در سقط جنین چیست؟
  • سلام . آقایی 43 ساله هستم و بعد از ده سال از ازدواجمان خانمم باردار شد و با همدستی دوستانش و خوردن داروهای مختلف جنین را سقط کرد. آیا من می توانم از دوستانش شکایت کنم؟ مجازات آنها چیست؟
1400/07/01

سلام و احترام. بله، مطابق ماده623 قانون مجازات هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که‌ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

-->