• آیا برای عمل زیبایی رضایت شوهر لازم است؟
  • سلام. خانمی 44 ساله هستم که می خواهم عمل زیبایی و لیفت صورت انجام دهم اما همسرم ترس زیادی از عمل جراحی دارد و مخالفت می کند. آیا می توانم بدون رضایت ایشان اقدام کنم؟ و اینکار از لحاظ قانونی جرم است؟
1400/07/01

با سلام و احترام. بله رضایت همسر قانونا الزامی نمی باشد و می توانید اقدام کنید

1400/07/01

شما ب شعور وعلم وتجربیات متخصصان وکارشناسان اهمیت دهید;یکبارسوال رایگان پرسید پاسخ دادند اگرمشکل خاص وحادداریدبابنیادتماس بگیرید هزینه حق المشاوره راپرداخت ومشاوره بگیرید.دقیقا7بارسوال درباب زیبایی نموده اید؟!! این پرونده منفی کسرازآماروپاسخ ندهید. 1399/8/20

-->