• چگونه از پیج های مجرم در اینستاگرام شکایت کنیم؟
  • سلام از پیجی در اینستاگرام خرید اینترنتی داشتم ب مبلغ 450 هزار تومان بعد از گذشت یک ماه هنوز ارسال نکردند و مبلغ پرداختی را هم پس نمی دهند چگونه برای شکایت از آنها اقدام کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام برای طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنید. رسیدگی به جرایم اینترنتی در تهران توسط دادسرای مربوطه و در شهرستانها توسط دادسرای عمومی انجام می شود.

-->