• مجازات شکار حیوانات حفاظت شده چیست؟
  • سلام میخواستم بدانم که اگر شخصی در مناطق حفاظت شده اقدام به شکار حیوانات وحشی کند چه مجازاتی دارد؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مجازات شکار غیر قانونی حبس از سه ما تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال است

1400/07/01

بهتراست قانون مجازات اسلامی بخرید ومطالعه کنید.

-->