• مجازات نگهداری مشروبات الکلی چیست؟
  • سلام میخواستم بدانم که مجازات شخصی که مشروبات الکلی را در داخل خودروی خود نگهداری کند چیست؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مجازات شخصی که به حمل و نگهداری مشروبات الکلی بپردازد شش تا یک سال حبس تعزیری و تا 74 ضربه شلاق است و جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی آن کالا از او گرفته میشود

-->