• آیا قماربازی در قانون مجازات دارد؟
  • سلام من چند وقتی است در قهوه خانه ای به صورت شرطی تخته نرد بازی میکنم میخواستم بدانم از لحاظ قانونی کار من مشکلی دارد یا خیر
1400/07/01

بر اساس قانون قماربازی با هر وسیله ای ممنوع است و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود

و در صورت تجاهر به قماربازی به مجازات هردو محکوم میشوند

-->