• نوشتن مبلغ در چک سفید امضا
  • با سلام گفته میشود سوء استفاده از چک سفید امضای کسی ، جرم محسوب میشود در سریال آقازاده ، خانمی ، ۵ فقره چک سفید امضا به کسی میدهد ، آنها برای اینکه آن خانم را به زندان ببندازند در هر ۵ فقره چک، مبالغ بالایی مینویسند و زن بخاطر صدور چکهای بلا محل به زندان می افتد، اینگونه فیلمها معمولا کارشناس قضایی و انتظامی هم دارند ، پس چطور ممکنه صادر کننده چک سفید امضا گرفتار شده و کسانی که در چکها مبلغ نوشتند مشکلی پیدا نکردند؟ سوال دوم؛ اساسا چگونه میشود در چک سفید امضا مبلغ نوشت و آنرا برگشت زد و از صادر کننده چک شکایت کرد ؟ با تشکر
1400/07/01

سلام بله در قانون سوء استفاده از هر نوع سندی اعم از چک و سفته جرم محسوب میشود ولی جرم بودن آن منوط به اثبات سوء استفاده است بنابراین در فیلم آقا زاده هم آن خانم باید اثبات میکرد که از این چک ها سوء استفاده شده است و در صورت عدم اثبات باید مبلغ چک را تادیه میکرد که نتوانست و به زندان افتاد.

نوشتن مبلغ در چک سفید امضا روش خاصی ندارد و مانند سایر چکها میتوانید آنرا پر کنید اما باید به این نکته توجه داشته باشید که در صورتی که طرف مقابل بتواند سواستفاده شما از چک سفید امضا را ثابت کند عمل شما وصف کیفری دارد و قانونگذار برای این جرم مجازات حبس قرار داده است

-->