• مجازات شنود غیر مجاز چیست؟
  • سلام میخواستم بدانم که اگر شخصی به صورت غیر مجاز مکالمات تلفنی من را شنود کند آیا میتوانم علیه او شکایت کنم
1400/07/01

سلام بله بر اساس قانون میتوانید به دادسرا برای شکایت مراجعه کنید

مجازات شنود غیر مجاز بر اساس قانون جرایم رایانه ای

حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات است.

-->