• چك بي محل به چه معناست؟
  • سلام. اگر كل مبلغ چك پاس نشود و تنها بخشي از مبلغ چك در حساب موجود باشد. آيا باز هم چك بي محل است يا خير؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس قانون جديد چك، چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می‌شود.

-->