• دسته چک تا چه مدت اعتبار دارد؟
  • سلام. تا چه مدت مي توانم از دسته چك استفاده كنم؟ بعد از آن در صورت استفاده از چک آیا قابل پیگیری است؟
1400/07/01

همچنين حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آن‌ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.

-->