• آیا شوهر می تواند مانع سر کار رفتن خانم شود؟
  • سلام همسرم به بهانه های مختلف به من می گوید حق نداری سر کار بری در حالیکه من معلمم و دارای دو فرزند هستیم که آنها هم مدرسه ای هستند .آیا قانونا ایشان می تواند مانع اشتغال من شود؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده 1117 قانون مدنی، فقط با اثبات مغایرت شغل شما با مصالح و حیثیت خانوادگی امکان ممانعت از اشتغال فراهم است لذا در خصوص شما به احتمال زیاد دادخواست منع اشتغال رد خواهد شد.

-->