• لایحه ی دفاعیه عدم ترک نفقه
  • با عرض سلام و تحیت عطف به پرونده کلاسه .................................. در خصوص شکایت ، .............................................................. به اتهام ................................ به استحضار عالی می رساند: الف) موکل در شکوائیه و برگ تحقیق از شاکی که انجام گرفته دردادسر تمام حقیقت را نگفته ایشان دست به اقدامات خطر ناک مثل شکستن ظرف ها پرت کردن بچه از پنجر که جلوش را گرفتم و تهدید کردن من با چاقو که یا مرا ببر خونه مادرم یا شب با چاقو می اییم سراقت و من هم از روی ابرو وسروصدا و همسایه ها نفهمند بردم خونه ی مادرش گذاشتم . ب)درضمن خانم مرندی شعبه 12 دادیاری تمام اظهارات من را قید نکرده حتی وقتی خانم معصومه زارعی همان شاکی در مقابل ایشان به من توهین کرد و تاکید کردم بنویس ننوشته است در ضمن می توانست دستور به صلح وسازش برای پرداخت نفقه ی ناچیز این 3 ماه کند و من هم می پرداختم که اقدام به این کار هم نکرده . پ) همسرم هیچ وقت برای نفقه خود و بچه از من چیزی مطالبه نکرده که نداده باشم و اظهار نامه ای مبنی بر مطالبه هم نداده و حتی یکبار نیاز به پوشک بود گرفتم و چون در ضمن دادخواست طلاق به دلیل ناسازگاری داده بودم منتظر جواب دادگاه بودم . ت ) نه می دانستم باید نفقه بدهم چون ترک خانه کرده نه همسرم خواسته بود و نه می دانستم چقدر باید بدهم چون رفته بود خونه ی پدرش تا در خانه ی من بود نفقه و معاشش را تامین کرده بودم و چون درخواست طلاق دادم یکباره رفته دادگاه شکایت کرده الان هم هر قدر باشد نفقه ی خانم مخصوصا بچه ام را میدهم . ث) در ضمن ابلاغی برای حضور به من نشده است یکباره یک پیام جهت جلب به دادرسی به موبایل من ارسال شده که پی گیر قضیه شدم اگر وقت به من ابلاغ شود حضور می یابم و نیاز به جلب دادرسی نیست .
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام با این اظهارات تبرئه نخواهید شد و نیاز به یک وکیل جهت دفاع دارید ظاهرا پیام کیفرخواست صادر شده

-->