• شکایت از کارفرما برای عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگر
  • باسلام لطفا راهنمایی کنید این متن برای شروع بکار و شکایت کردن از کارفرما خوب هست یا نه؟ اینجانب محمد زارع فرزند قدم علی زارع به شماره شناسنامه 1487 صادره از شیراز از تاریخ 1/1/1390 تا سال 1/3/1396 در رستوران دستچین مشغول به کار بوده ام و کارفرمای اینجانب از تاریخ ذکر شده در متن فوق از پرداخت حقوق و مزایا از قبیل حق بن حق مسکن حق اولاد سنوات و عیدی اینجانب را یک حقوق پرداخت میکرده است . لطفا راهنمایی کنید یک متن هم برای گواهی استشهادیه که در این محل مشغول بکار بوده است برایم بفرستید . ممنون. این متن خوبه؟
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سيلام كافي نيست در صورت تمايل پس از پرداخت هزينه براي شما إرسال ميشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->