• تا چه مدت میتوان به قرار کفالت اعتراض کرد؟
  • سلام میخواستم بدانم بر اساس قانون تا چه مدت میتوان به قرار کفالت اعتراض کرد
1400/07/01

سلام بر اساس قانون تا مدت 10 روز از تاریح ابلاغ قرار بازپرس میتوانید به این قرار اعتراض کنید؟

-->