• تا چه مدت میتوان به قرار وثیقه اعتراض کرد؟
  • سلام میخواستم بدانم بر اساس قانون تا چه مدت میتوان به قرار وثیقه اعتراض کرد
1400/07/01

سلام بر اساس قانون تا ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس میتوانید اعتراض کنید

-->