• آیا میتوان به قرار عدم پذیرش کفیل یا قرار وثیقه اعتراض کرد؟
  • سلام میخواستم بدانم که اگر در پرونده که قرار وثیقه تعیین شده و بازپرس وثیقه من را تایید نکند آیا میتوانم به این تصمیم اعتراض کنم؟
1400/07/01

سلام بله بر اساس قانون تا ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس میتوانید به عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کنید

-->