• مهلت اعتراض به قرار بازداشت موقت چقدر است؟
  • سلام میخواستم بدانم که مهلت اعتراض به قرار بازداشت موقت چقدر است؟
1400/07/01

بر اساس قانون مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

-->