• حل اختلاف دادستان با بازپرس در صلاحیت با کجاست؟
  • سلام میخواستم بدانم اگر در پرونده ای دادستان با بازپرس در خصوص صلاحیت به اختلاف بخورند حل اختلاف آنها با چه مرجعی است؟
1400/07/01

بر اساس قانون در صورت اختلاف دادستان با بازپرس در صلاحیت نوع جرم یا مصادیق قانونی آن حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه میکند

1400/07/01

سلام ،هرچند سوال شما بصورت کلی مطرح گردیده است .اما قانونا درصورت حدوث اختلاف مابین بازپرس ودادستان دادگاه کیفری صالحه رفع اختلاف خواهد کرد ومطابق نظر دادگاه رسیدگی خواهدشد .واین بخاطر استقلالی هستش که قانون به بازپرس محول کرده است والا درصورت اختلاف بین دادیار ودادستان نظر دادستان متبع میباشد ودادیار تابع دستور دادستان میباشد

-->