• مرجع صالح برای رسیدگی به قتل عمد کجاست؟
  • سلام میخواستم بدونم که مرجع صالح برای رسیدگی به قتل عمد چه دادگاهی است؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مرجع صالح برای جرایم موجب مجازات سلب حیات یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن دادگاه کیفری یک است

1400/07/01

دادگاه محل وقوع جرم (کیفری یک)

-->