• براي اخذ گواهي تولد به كجا مراجعه كنيم؟
  • سلام و خسته نباشيد. بنده به كپي گواهي تولد خود جهت ارائه به كشور تركيه نياز دارم. از كجا و چگونه براي گواهي تولد خودم اقدام نمايم؟
1400/07/01

سلام و احترام . جهت دریافت گواهی تولد خود با داشتن اصل شناسنامه به اداره کل ثبت احوال امور خارجه درتهران مراجعه فرمایید.

1400/07/01

مراجعه کننده! اگرشماواقعاگرفتارهستیدیادوست داریدمشورت بگیرید با بنیاد یا بادفاتر متخصصان تماس وهزینه مشاوره راپرداخت نماییدوCaptionsهاراباسوالات متعددپرنکنیدیابرویدوکتاب قانون بخرید وبخوانید.اینجاجای سوالات متعدد وپاسخهای رایگان یک یا دوبارحداکثراست نه 10سوال هماهنگ وبیشتر.رعایت ادب اخلاق و احترام به شعور ممیزومتخصص شرط اصول اولیه انسانیت و مردانگی و عرف واخلاق مداری است. مانحن فیه کلا وجزا منفی وکسرازآمارشود.

-->