• سهم الارث از سود بانكي
  • سلام. والدينم دو سال پيش فوت كردند و من از اموالي كه پدرم در بانك داشتند ماهيانه سود دريافت مي كنم . اخيرا پدر بزرگم پدري متوجه سود بانك شده اند و مي خواهند ماهيانه من را بگيرند.آيا ايشان از لحاظ قانوني چنين اجازه اي دارند؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده 862 قانون مدني، پدر و مادر هم رديف فرزندان هستند و لذا پدربزرگ شما نيز از اموال پدرتان ارث مي برد و نسبت به سود بانكي نيز سهم الارث دارند.

-->