• تا چه زمان میتوان ایراد رد دادرس را مطرح کرد؟
  • سلام میخواستم بدانم که تا چه زمانی میتوان ایراد رد دادرس را مطرح کرد؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون دادرس باید تا قبل از صدور رای به عمل آید

-->