• چه آرایی قطعی و غیر قابل اعتراض هستند؟
  • سلام میخواستم بدانم بر اساس قانون از چه آرایی نمیتوان اعتراض کرد؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون آرای زیر قطعی هستند

جرایم تعزیری درجه هشت

جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد

 

-->