• مهلت تجدید نظر یا فرجام خواهی در دعاوی کیفری چقدر است؟
  • سلام میخواستم بدونم که مهلت تجدید نظر یا فرجام خواهی در دعاوی کیفری چقدر است؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مهلت تجدید نظر یا فرچام خواهی در دعاوی کیفری برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریح ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است.

-->