• آیا رای دادگاه تجدید نظر هم قابل واخواهی است؟
  • سلام سوالی داشتم میخواستم بدونم که آیا رای دادگاه تجدید نظر هم قابل واخواهی است؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون

رای دادگاه تجدید نظر در مواردی که متهم یا وکیل او در هیچ یک ار مراحل دادرسی دادگاه نخستین و تجدید نظر حاظر نبوده باشد و لایجه دفاعیه نیز نداده باشد ظرف 20 روز قابل واخواهی در همان دادگاه است.

1400/07/01

مراجعه کننده! اگرشماواقعاگرفتارهستیدیادوست داریدمشورت بگیرید با بنیاد یا بادفاتر متخصصان تماس وهزینه مشاوره راپرداخت نماییدوCaptionsهاراباسوالات متعددپرنکنیدیابرویدوکتاب قانون بخرید وبخوانید.اینجاجای سوالات متعدد وپاسخهای رایگان یک یا دوبارحداکثراست نه 10سوال هماهنگ وبیشتر.رعایت ادب اخلاق و احترام به شعور ممیزومتخصص شرط اصول اولیه انسانیت و مردانگی و عرف واخلاق مداری است. مانحن فیه کلا وجزا منفی وکسرازآمارشود.

-->