• اجرای احکام در بخش بر عهده چه کسی است؟
  • سلام میخواستم بدونم که اجرای احکام در بخش بر عهده چه کسی است؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون اجرای احکام در حوزه قضایی بخش به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است

-->