• مدت زمان مرخصی زندانیان چقدر است؟
  • سلام پدر من به دلیل بدهی به زندان محکوم شده میخواستم بدونم که چه مقدار مرخصی به او تعلق میگیرد؟
1400/07/01

بر اساس قانون محکومان میتوانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند

-->