• شرایط استفاده از مرخصی در زندان چیست؟
  • سلام میخواستم بدونم اگر بخواهم از مرخصی در زندان استفاده کنم باید چه کاری انجام دهم؟
1400/07/01

بر اساس قانون محکومان میتوانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند

-->