• آیا میتوان بدون گذاشتن وثیقه از مرخصی در زندان استفاده کرد؟
  • سلام میخواستم بدونم پدر من که در زندان است میتواند به دلیل فوت مادرم به مرخصی بیاید بدون اینکه وثیقه بگذارد؟
1400/07/01

سلام بله در شرایط خاص مثل فوت یکی از اقوام درجه یک زندانی میتواند در صورت عجز از فراهم نمودن تامین، اعزام محکوم تحت مراقبت ماموران، یک روز در ماه به مدت ده ساعت به مرخصی برود

1400/07/01

مراجعه کننده! اگرشماواقعاگرفتارهستیدیادوست داریدمشورت بگیرید با بنیاد یا بادفاتر متخصصان تماس وهزینه مشاوره راپرداخت نماییدوCaptionsهاراباسوالات متعددپرنکنیدیابرویدوکتاب قانون بخرید وبخوانید.اینجاجای سوالات متعدد وپاسخهای رایگان یک یا دوبارحداکثراست نه چند سوال هماهنگ وبیشتر.رعایت ادب اخلاق و احترام به شعور ممیزومتخصص شرط اصول اولیه انسانیت و مردانگی و عرف واخلاق مداری است. مانحن فیه کلا وجزا منفی وکسرازآمارشود.

-->