• کارگر خود را چگونه اخراج کنم؟
  • سلام کارگری دارم که اصلا وظایفی که به او محول شده است را انجام نمیدهد و همیشه دیر به سر کار می‌آید میخواهم بدونم که چگونه میتوانم او را اخراج کنم؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .

-->