• قرارداد مشاوره مالی ومالیاتی
  • جهت انجام امور مالی ومالیاتی قصد عقدقرارداد بایک شرکت مشاوره مالی ومالیاتی رادارم که درازای پرداخت هزینه ماهیانه این شرکت موظف به رسیدگی وثبت کلیه دفاترمالی وبررسی حسابها وگردشهای مالی شرکت وقراردادها وکلیه امورمربوط به بحث مالیات برارزش افزوده واظهارنامه هاو...رادارد به نحوی که هیچ گونه مشکلی درپایان سال مالیاتی متوجه شرکت اینجانب نشود.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام. آیا غیر از مواردی که بیان کردید جزییات دیگه ای هم توافق کردید با شرکت طرف مقابل یا شروطی در این مورد مد نظرتون هست؟ در صورت تمایل ظرف دو هفته میتونم قرارداد رو براتون آماده کنم.

-->