• آیا در نکاح منقطع، زن ارث می برد؟
  • سلام وقت شما بخیر اگر در نکاح منقطع می توان شرط گذاشت که به زوجه از زوج ارث تعلق گیرد؟
1400/07/01

سلام خدمت شما کاربر محترم

بر اساس ماده 940 قانون مدنی، فقط در ازدواج دائمی زوجین از یکدیگر ارث میبرد و بر این اساس مفهوم مخالف این ماده این است که در نکاح منقطع حتی اگر شرط توارث نیز وجود داشته باشد، زوجین از یکدیگر ارث نمی برند. 

-->