• حداکثر مدت اعتبار دسته چک چقدر است؟
  • سلام میخواستم بدونم حداکثر مدت اعتبار دسته چک چقدر است؟
1400/07/01

بر اساس قانون مدت اعتبار دسته چک از زمان دریافت چک سه سال است

-->