• چگونه میتوان از پرداخت چک جلوگیری کرد؟
  • سلام من دسته چک خود را گم کردم میخواستم بدونم که برای جلوگیری از سواستفاده و خالی کردن حسابم چه کاری میتوانم انجام بدهم؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون صادر کننده چک میتواند با تصریح به اینکه چک مفقود سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت تحصیل گردیده کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد

-->