• آیا صاحب حساب میتواند حسابش را برای جلوگیری از برداشت از حسابش مسدود کند؟
  • سلام من چند روز پیش به بانک رفتم و متوجه شدم حساب به درخواست صاحب حساب مسدود شده است میخواستم بدونم چه کاری میتوانم انجام بدهم
1400/07/01

بر اساس قانون مواردی پیش بینی شده که صاحب حساب میتواند درخواست مسدودی حساب خودش را از بانک بخواهد که از جمله مفقودی چک جعل کلاهبرداری و خیانت در امانتی است در خصوص دارنده حساب اتفاق افتاده

شما در صورتی که ادعا داشته باشید که چک را به طرق قانونی از صاحب حساب گرفته اید میتوانید علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کنید و هرگاه ثابت شود که ادعای صاحب حساب خلاف واقع بوده دارنده حساب علاوه بر مجازات کیفری به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

-->