• آیا وارد کننده لوازم یدکی خودرو می تواند ادعای اعسار کند؟
  • سلام  من به واردات لوازم یدکی خودرو اشتغال دارم و در حال حاضر به دلیل شرایط پیش آمده از بیماری کرونا و رکود اقتصادی تعدادی از چک های بنده در شرف برگشت خوردن است در صورت برگشت خوردن و اقامه دعوی علیه من،من میتوانم پیش قاضی ادعای اعسار از پرداخت وجوه چک ها را مطرح کنم؟
1400/07/01

با سلام 

وفق ماده 2 قانون تجارت هر کس مال منقولی را به قصد فروش و ... بخرد اعم از این که تصرفاتی در مال بکند یا نکند تاجر محسوب می شود . پس شما طبق این تعریف تاجر محسوب می شوید. هم چنین بر اساس ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود و در صورتی که شما مدعی اعسار باشید باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را در خواست کنید . 

-->