• آیا ملکی که در آن زندگی میکنم قابل توقیف است؟
  • سلام من درگیر یک پرونده بودم که شخصی ادعا داشت من به او مبلغی نزدیک 1 میلیارد تومان بدهکارم و متاسفانه در این پرونده محکوم شدم میخواستم بدانم که آیا شخص طلبکار میتواند منزلی را که من در آن ساکن هستم به عنوان طلب خود توقیف کند؟
1400/07/01

سلام 

بر اساس بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی "منزل مسکونی که عرفا در شآن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد قابل توقیف نیست ."

براساس این ماده و بند الف آن امکان توقیف ملک مسکونی که در آن ساکن هستید وجود ندارد .

-->