• آیا حکم صادره در خصوص عزل وصی قابل فرجام است؟
  • سلام میخواستم بدونم حکمی که دادگاه راجع به عزل وصی صادر کرده است قابل فرجام خواهی است یا نه؟
1400/07/01

با سلام

طبق ماده ی 27 قانون امور حسبی اصل بر اینست که "تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام خواهی نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد" .

اما مورد اعلامی شما در سوال یعنی عزل وصی مطابق ماده 47 قانون فوق الذکر از موارد استثنا بر اصل می باشد و قابل فرجام خواهی .

-->