• مرجع اجرای اجراییه صادر شده برای چک کجا است؟
  • سلام میخواستم بدونم که برای درخواست اجرای دستور اجراییه چک باید به کجا مراجعه کنم
1400/07/01

مرجع اجرا، اجرای احکام دادگستری است

شما باید به اجرای احکام دادگاهی که در آن درخواست صدور اجراییه شما را صادر کرده است مراجعه کنید

در این صورت اجراییه شما به اجرا گذاشته خواهد شد

-->