• چک کیفری با چک حقوقی چه تفاوتی دارد
  • سلام من چکی دارم که موعد آن یکماه دیگه است، میخواستم بدونم اگر در موعد مقرر ، پاس نشه، چطور میتونم از نظر کیفری شکایت کنم؟ نوع مجازات کیفری با حقوقی چه فرقی دارد؟ متشکرم
1400/07/01

سلام در صورتی که چک موعد دار نباشد و در واقع نباید دو تاریخ در چک وجود داشته باشد شما میتوانید شکایت کیفری کنید که مجازات حبس دارد، تفاوتش با حقوقی هم در این است که در دادخواست حقوقی فقط میتوانید وجه چک را درخواست کنید

-->