• آیا از بین بردن اموال محجور توسط قیم قابل پیگیری است ؟
  • سلام وقت بخیر قیم شخص محجوری اقدام به از بین بردن اموال محجور کرده است میخواستم بدونم آیا این امر قابل پیگیری هست ؟
1400/07/01

سلام وقت شما هم بخیر 

بر اساس ماده 94 قانون امور حسبی اگر قیم نسبت به اموال شخص محجور تعدی و تفریط کند مسولیت قیم از لحاظ مدنی ثابت است و در فرض سوال شما تلف کردن مال از مصادیق تعدی و تفریط محسوب می شود.

و ممکن است این عمل قیم را بتوان بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات از مصادیق جرم خیانت در امانت در نظر گرفت و مسولیت کیفری برای آن متصور بود. 

 

 

-->