• چگونه سهم الارث خود را در صورت اختلاف بگیریم؟
  • سلام پدرم دو ماه پیش فوت کردند و برادرم در مغازه ایشان شروع به کار کرده است و حق و حقوق مارا نمی دهد و هر چه می خواهیم من و خواهر هایم سهم خود را بگیریم راضی نمی شود. لطفا من را راهنمایی کنید چگونه برای گرفتن سهم خود اقدام کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام . می توانید برای انحصار وراثت به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت پدرتان مراجعه کرده و برای تقسیم ترکه اقدام کنید و  همچنین می توانید مطالبه اجرت المثل روزهایی که مغازه در تصرف ایشان بوده است را دریافت کنید.

-->