• اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد و نزدیکی صورت گیرد، چه مهریه ای به زن تعلق می گیرد؟
  • سلام وقت شمابخیر من حدود 5 ماه قبل با کسی عقد کردم. به خاطر عشق و علاقه ای که بهش داشتم، مهریه ای تعیین نکردیم و به گفته وی اعتماد کردم و قرار شد بعد از عقد روی مهریه به توافق برسیم. در این مدت و با اینکه هنوز عروسی نگرفته بودیم، با ایشان نزدیکی کردم و باکره نیستم. متأسفانه شوهرم از هفته قبل درخواست طلاق داده و گفته که قصد زندگی با من را ندارد. آیا با توجه به اینکه مهریه ای در عقدنامه ذکر نشده، من میتوانم پول یا ملکی از شوهرم به عنوان مهریه بگیرم؟
1400/07/01

سلام خدمت شما کاربر محترم

بر اساس ماده 1087 قانون مدنی، چنانچه در نکاح دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است. با این حال اگر قبل از تراضی طرفین برای تعیین مهریه، بین طرفین نزدیکی صورت گیرد، زوجه مستحق مهرالمثل است. بنابراین و در مورد شما باید گفت که مهرالمثل به شما تعلق می گیرد. همچنین بر اساس ماده 1091 قانون مدنی، برای تعیین مهرالمثل، حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت وی نسبت به وضعیت زندگی اطرافیان و نزدیکان محاسبه می شود. 

-->