• برای وصول طلبم از شخص غایب چه کاری باید انجام بدهم ؟
  • سلام وقت بخیر شخصی به تازگی مفقود شده و بنده به موجب قراردادی که قبل از مفقودی با ایشان منعقد کرده ام مبلغ 80 میلیون طلبکارم می خواستم بدونم برای وصول طلبم چه کاری باید انجام بدهم؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر بر اساس ماده 130 قانون امور حسبی و ماده 1012 قانون مدنی شما باید ابتدا تقاضای تعیین امین از دادگاه آخرین محل اقامت شخص غایب را بنمایید.

پس از تعیین امین برای اموال، شما با استناد به قرارداد فی مابین خودتان و شخص غایب می توانید نسبت به استیفای طلب خود اقدام کنید. 

 

-->