• اگر بعد از تصرف وراث در اموال غایب او پیدا شود تکلیف وراث چیست؟
  • سلام پدر ما ناخدای یک کشتی باری بود که چهار سال پیش در اقیانوس آتلانتیک کشتی دچار حادثه شد و ما دیگر خبری از او نداشتیم و ما وراث طبق قانون صدور حکم موت فرضی او را درخواست کردیم و بعد اموال او که شامل یک واحد آپارتمان و یک پژوی 405 بود به تصرف ما در آمد.بعد از این جریان ما آپارتمان را اجاره دادیم و 405 دچار آتش سوزی شد و از بین رفت.   حالا بعد از این مدت پدر ما حاضر شده تکلیف ما نسبت به پدرمان و اموالش چیست؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 1027 قانون مدنی شما باید اموالی را که تحت عنوان وراثت تصرف کرده اید اعم از عین اموال و منافع آن یا عوض اموال مزبور را که در حین پیدا شدن پدرتان موجود باشد به او تحویل بدهید .

در مورد تلف شدن پژوی 405 هیچ مسیولیتی از باب تلف خودرو  متوجه شما وراث نیست . اما راجع به آپارتمان باید عین آپارتمان و اجاره ای که این ایام دریافت کرده اید را به پدرتان تحویل دهید و هیچ مسیولیتی راجع به اجرت المثل ایام تصرفتان ندارید.

1400/07/01

اقا/خانم اگر برای شمامهم نیست که هزاران بار سوال رایگان از ممیزوسرممیزان متخصص بنیادبپرسیدبسیاررفتارشما زشت وبی اخلاقی هست که انگارشماازآن خیری نبرده ایدوالایکبارسوال منجز کوتاه مختصرومفیدوصبرتاپاسخ ارسال گردد ولاغیرواگردوست داریدسوالات متعددمطرح نماییدبانمره تلفن بنیادیا دارالوکاله دوستان تماس گرفته هزینه حق المشاوره وحق المطالعه راپرداخت وبصورت اینترنت یا تلفنی یاحضوری دروقت وروزمعین پاسخ های خودتان رادریافت کنید.اخلاق صبوری ودرستکاری ازحسن رفتار تمام انسانهادرکل جهان است.اگرشمارعایت نمی کنیدلطفاب شعور وشخصیت همکاران احترام بگذارید. ممیز/سرممیز گرامی منفی وکسرازآمارگردد.اقدام ندارد

-->