• اگر شوهر پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد و مهر هم در عقدنامه ذکر نشده باشد، آیا به زن مهریه تعلق می گیرد؟
  • سلام  من با کسی عقد کردم ولی به دلیل مشکلات زیادی که داشتیم، بعد از 3 ماه قصد دارم که وی را طلاق بدهم. در این مدت هم نزدیکی بین ما صورت نگرفته و ایشان باکره است. آیا به همسر بنده مهریه تعلق می گیرد یا خیر؟
1400/07/01

سلام خدمت شما دوست عزیز

بر اساس ماده 1093 قانون مدنی، چنانچه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه می شود. برای تعیین مهر المتعه هم حال مرد از حیث ثروت و فقیر بودن در نظر گرفته می شود. 

-->