• نفقه زن چگونه محاسبه می شود؟
  • سلام همسر بنده بابت نفقه از بنده شکایت کرده است. سوالی که از خدمت شما دارم این است که معیار تعیین میزان نفقه، بر چه اساسی محاسبه می شود؟
1400/07/01

سلام خدمت شما دوست عزیز

در این خصوص، نص قانونی نداریم. ولی دکتر کاتوزیان در تفسیر ماده 1107 قانون مدنی و به طور مشخص در بند 3 آن ذکر کرده اند که معیار تعیین میزان نفقه وضع زن در خانواده تشکیل شده از او و شوهر است نه خانواده پدری زن. 

-->